HuiLan

【丸上】RUN FOR YOU making 延伸小劇場

【RUN FOR YOU making 延伸小劇場】龜:如果我親了你,你會怎麼辦?

丸:...先讓我冷靜一天....淳:如果我親了你,你會怎麼辦?

丸:...我不會讓你有這個機會!聖:如果我親了你,你會怎麼辦?

丸:...你不會這麼做的。竜:如果我親了你,你會怎麼辦?

丸:.....-v-

竜:...幹嘛...知不知道你現在的表情很欠揍...

丸:你現在親我一下就能知道我會怎麼做了.........

........................

...............

......-END-

评论

*~隨寫隨記.嵐的網路日記~*

© HuiLan | Powered by LOFTER